ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζελέπης Α.Νικόλαος  τηλ (6976636508)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'
Κυριαζής Α. Νικόλαος  τηλ.(6932887488)
Email: Nikolaos.kiriazis@yahoo.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
Τζούδας Χ. Αλέξης τηλ.(6983692894)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χολιαστός Γ. Φωκίων τηλ.(6944501920)
Email fokionholiastos@yahoo.gr
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Μαντάς Ι. Χαράλαμπος τηλ.(6978269812)
ΤΑΜΙΑΣ
Τζελέπης Γ. Νικόλαος  τηλ.(6973291474)
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Αντωνόπουλος  Ε. Γεώργιος τηλ.(6977251087)
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Κουτρουμάνης Γ. Θεόδωρος τηλ.(6977256619)
Email: thkoutroumanis@gmail.com
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Νικολακόπουλος Χαράλαμπος τηλ.(6980919526)
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Μαντάς Δ. Λάμπρος τηλ.(6981858828)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αθανασόπουλος Α. Παναγιώτης
Κουτρουμάνης Α. Δημήτριος
Μαντάς Τ. Ασημάκης
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικολακοπούλου Σ. Χριστίνα
ΜΕΛΗ
Κουτρουμάνης Γ. Δημήτριος
Μητροπούλου Β. Ανδρομάχη
 
ΑΝΑΠΛΡΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ανδρονικίδου Π. Μαρία.
 

 

DSC01640