Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012 00:14

Εικόνες από το παρελθόν

Το Παλιό Σχολείο. Έτος 1952 περίπου.