Διατροφή

                      Ταβέρνα << Το Τζάκι >> Γιώτα Δαλάπα

                  Τηλ. 26920 41825     Κιν. 6976342988

                      Ταβέρνα''Το Αλώνι'' Νικόλαος Α.Τζελέπης

                      Τηλ: 26920- 41910 Κιν: 6976636508

 

 

 

 

DSC01640