Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 18:35

Ομογενής ανεκηρύχθη ευεργέτις του Μανεσίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αρχείο από τη Φωνή των Καλαβρύτων

Κυριακήν 8 Νοεμβρίου 1959.

ΕΔΩΡΗΣΕΝ ΠΛΗΡΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ.

Η κ. Κατίνα Τζελέπη εγκατεστημένη από πολλών ετών εις Αμερικήν δι' άλλην μιαν φορά ευηργέτησε την ιδιαιτέραν της Πατρίδα,

 προσφέρασα το ποσόν των 21.000 δραχμών δια του οποίου και εφωδιάσθη το σχολείον με κινηματογράφον και γεννήτριαν. Η εκλεκτή συμπολίτης, η εξαίρετος πατριώτισσα, η μεγάλη ευγεργέτις, η οποία διέπεται από ανώτερα φιλανθρωπικά και διακρίνεται δια την πλατυτέραν φιλανθρωπικήν δράσιν της, διότι κατ’ επανάληιψν έχει προσφέρει πολλά τόσον εις την γενέτειράν της όσον και εις πολλά άλλα μέρη της Πατρίδος μας, αξίζει των πιο θερμών συγχαρητηρίων και δυνάμεθα να την προβάλωμεν ως υπόδειγμα προς μίμησιν. Η γενναιοδωρία της ως άνω ευεργέτιδος είθε να εύρη και άλλους μιμητές δια την κατασκευήν κοινωφελών έργων, ίνα ούτω δυνηθώμεν να ανεβάσωμεν την Ελληνικήν επαρχίαν εις το επίπεδο που πρέπει και επιβάλλεται. Το κράτος και οι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι εξεπήδησαν από το «Ελληνικό Χωριό» ας στρέψουν την προσοχήν των εις αυτό. Τούτο είναι επιτακτική ανάγκη δια να αποτελέση άμυναν κατά της καταχθονίου προπαγάνδας τόσων εχθρών της Πατρίδος μας.

 

 

DSC01640